Saturday, October 1, 2011

Pengharaman Edaran Brosur Skash di Cawangan

Perhatian! Brosur berkaitan produk Skash yang dikaitkan secara langsung dengan Radix semakin hangat diperkatakan. Brosur ini telah diedarkan di kalangan cawangan-cawangan HPA. Terdapat beberapa cawangan di Terengganu yang telah diedarkan dengan brosur-brosur ini. Mohon kepada staf-staf cawangan dan sesiapa yang terbabit supaya menghentikan perbuatan ini kerana dikhuatiri mencemarkan imej HPA. Mohon kerjasama dan tindakan dari semua. Gempur Radix...InsyaAllah!