Carta Organisasi

TN. HJ. ISMAIL BIN AHMAD
Pengarah Urusan
ABDUL GHANI BIN HUSAIN
Pengurus Besar Zon Selatan
(013-4805717)
SHAIFUL SHAARIN BIN AHMAD
Pengurus Zon Selatan
(019-7424272)
          TAUFIK BIN SAHRUDIN
          Pegawai Pentadbiran
          (013-5189717)
         
          HAFIZAH BTE HUSSIN
Pegawai Sumber Manusia
(019-7193649)
MOHAMMAD YUNUS BIN ABDUL RASID
Pegawai Operasi Cawangan
(019-3491712)
NORHANIM BTE YA'ACOB
Pegawai Gudang dan Aset
(013)
          NURHASNIZA BTE A RAHMAN 
Pegawai Akaun & Belian
(013-7369202)
MOHD KHAIDER BIN MOHD NOOR
Pegawai Audit
(013-7316398)
          MOHAMAD OON BIN JALIL
          Pegawai Latihan & Promosi
          (012-7371568)

          HASRIZAL BIN ABU MANSOR
          Pemantau Stok Gudang
          (010-2310286)

          ASHAARI BIN RAMLI
          Penyelia Gudang
          (014-6146405)
MUHAMMAD FARHAN BIN KHALID
          Pembantu Am
          (017-8229071)