Tuesday, September 6, 2011

Kelab Kepenggunaan & Keusahawanan (K&K) HPA

Objektif: Untuk mewujudkan Komuniti HPA di semua institusi pengajian tinggi, pejabat-pejabat kerajaan & swasta termasuk di kilang-kilang & masjid-masjid.

Sasaran: 50 buah kelab sebelum berakhir tahun 2011 ini.
Sesebuah kelab itu MESTI dianggotai minima 5 org ahli HPA.

Antara peranan anggota kelab ialah:
  1. Menyebarkan maklumat kepenggunaan produk halal kepada masyarakat setempat.
  2. Menjadi wakil HPA dalam menangani pelbagai isu halal & haram produk.
  3. Menjadi pengguna setia produk HPA.
  4. Menganjurkan program-program kesedaran halal & haram.
  5. Membuat kursus-kursus pendidikan herba.
  6. Melibatkan diri bersama Hari Keluarga jabatan untuk tujuan promosi.
  7. Membuat penerangan peluang menjadi usahawan HPA.