Tuesday, April 6, 2010

6 Musibah dari Perbuatan Zina

Rasulullah SAW telah mengingatkan: "Hai kaum muslimin, jauhilah perbuatan zina. Sebab di dalamnya terdapat enam perkara, yang tiga diberikan di dunia dan tiga lainnya diberikan di akhirat. Tiga perkara yang diberikan di dunia:

  1. Hilangnya kewibawaan dari wajahnya.
  2. Berkurangnya barakah umur.
  3. Dilanda kefakiran yang terus menerus.

Sedangkan tiga perkara yang diberikan di akhirat: Mendapat kemurkaan Allah, dihisab dengan berat, dan mendapat seksa neraka."